Llibertat

És per tu que votem.
Per sentir
i seguir,
somniant el que farem.
Junts ordim els drets.
D'expressió
i insubmissió,
salvant fermes parets.
Fugitius de rutines.
Ens menen
i ensorren,
forjant ànimes ferides.
Convençuts a remar.
S'albira
i ens repta;
esperant el demà.